PL
Biuro Perfect Plus
Kadry i płace

 

"Ile piruetów musi człowiek wykonać, by ludzie kręcili się wokół niego!"

Stanisław Jerzy Lec

 

W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy:

 • Doradztwo w zakresie formy zatrudnienia pracowników
 • Czynności kadrowo-płacowe przed zatrudnieniem pracownika:
 • Przygotowywanie umów o pracę / umów cywilnoprawnych
 • Czynności kadrowo-płacowe w trakcie zatrudnienia
 • Prowadzenie teczek osobowych pracowników
 • Rozliczanie stanów urlopowych pracowników oraz zwolnień lekarskich
 • Rejestracja pracowników i członków ich rodzin do ZUS
 • Sporządzanie list płac z uwzględnieniem zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków, potrąceń etc.
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • Rozliczanie w zakresie: PIT, ZUS, PFRON,
 • Czynności kadrowe po ustaniu zatrudnienia

 

Skontaktuj się
 

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, RYCZAŁT KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, RYCZAŁT
Inne Inne