PL
Biuro Perfect Plus
Książka przychodów i rozchodów, ryczałt

 

"Wszystko należy upraszczać jak tylko można, ale nie bardziej"

Albert Einstein

 

W ramach Książki Przychodów i Rozchodów oraz Ryczałtu oferujemy:

  • Prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów;
  • Prowadzenia Ryczałtu ewidencjonowanego;
  • Prowadzenia ewidencji środków trwałych, ewidencji WNiP oraz ewidencji wyposażenia;
  • Prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług;
  • Obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków i sporządzanie deklaracji podatkowych;
  • Reprezentowania Podatnika przed US i ZUS;
  • Konsultacje podatkowe;
  • Informowanie klienta o zmianach w przepisach podatkowych

 

Skontaktuj się

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
KADRY I PŁACE KADRY I PŁACE
Inne Inne