PL
Biuro Perfect Plus
 • OFERTA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
  Slide

Działalność gospodarcza

Kto może świadczyć usługi księgowe?

W rozumieniu opinii powszechnej, są to tzw. biura rachunkowe. W praktyce firmy mogą powierzyć swoje dokumenty osobom, które posiadają certyfikat księgowy, stosowne świadectwo Ministerstwa Finansów, doradcom podatkowym, radcom prawnym, adwokatom, biegłym rewidentom, spółkom posiaadającym statut doradztwa podatkowego, innym podmiotom które mają w statucie doradztwo podatkowe.

Podmioty gospodarcze, które zajmują się usługowo księgowością, zobowiązane są do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Dobre biuro rachunkowe

Większość przedsiębiorców, prowadzących nawet małe, często jednoosobowe firmy, wybiera usługi biur rachunkowych. Odtąd sprawy księgowo podatkowe a także księgowe, załatwiane są przez biuro rachunkowe. Wybór dobrego biura księgowego, pozwala uniknąć ewentualnych problemów z urzędem skarbowym.

Wybór biura podatkowego, powinniśmy rozpocząć od sprawdzenia, czy posiada ono certyfikat ministra finansów, czy posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, jakiej jakości usługi ono świadczy, czy posiada stosowne referencje.

Działalność gospodarcza

Błędy biur rachunkowych

Często zdarza się tak, gdy wybierze się usługi biura bez stosownych uprawnień, biura bez doświadczenia lub biura zaniżającego ceny - wykonującego usługi pospiesznie i nierzetelnie. Często zmieniające się przepisy podatkowe, zmuszają prowadzących usługi księgowe, do ciągłego śledzenia przepisów.

Część prowadzących firmy jest zdania, że współpraca z biurem polega tylko na terminowym dostarczaniu faktur. Zapominają o innych ważnych dokumentach, takich jak umowy leasingowe, umowy kupna-sprzedaży, akty notarialne, itp..

Rozliczenie ksiąg rachunkowych

Przekazanie sprawozdania finansowego należy dokonać najpóźniej do 15 lipca. W przypadku gdy sprawozdania finansowe nie spełniana wymagań ustawy o rachunkowości, spółka ma prawo domagać się o odszkodowanie od zarządu.

Działalność gospodarcza

Jaki wariant rozliczeń wybrać?

Firmy działające na niewielka skalę (przychody netto do 1,2 mln euro) można rozliczać na zasadach uproszczonych, prowadząc podatkowa księgę przychodów i rozchodów. Powyżej tej kwoty, wymagane jest prowadzenie ksiąg rachunkowych. Teoretycznie, niezależnie od skali działalności, podatnik uprawniony jest do samodzielnego rozliczania się. Taki sposób rozliczania, wymaga czasem gruntownej wiedzy i ciągłego śledzenia przepisów podatkowych. Prowadzenie księgowości przez biuro rachunkowe, nie zwalnia przedsiębiorcę od odpowiedzialności za błędy popełnione przez wynajęte biuro księgowe. Dlatego tak ważne jest, podjęcie współpracy z dobrym biurem rachunkowym.

W jaki sposób ewidencjonować środki trwałe o niewielkiej wartości?

Firmy korzystające z odpisów amortyzacyjnych musza obligatoryjnie prowadzić ewidencję środków trwałych. Przepisy podatkowe umożliwiają jednorazowa amortyzację środków trwałych o wartości do 3500 zł. Praktyka przedsiębiorstw jest taka, że niskocenne środki trwałe, niezależnie od przewidywanego okresu użytkowania, amortyzowane są jednorazowo. Postępowanie takie jest poprawne w przypadku firm, które nie prowadza pełnej księgowości. W przypadku przedsiębiorstw prowadzących pełna księgowość, praktyka taka nie jest do końca właściwa i powoduje, że zakup niskocennych środków trwałych nie jest wykazywany w bilansie, pomniejszając w ten sposób aktywa firmy.

Działalność gospodarcza

Podatki w Polsce

Podatki bezpośrednie:

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • Podatek dochodowy od osób prawnych

 • Podatek od czynności cywilno-prawnych

 • Podatek od spadków i darowizn

 • Podatek leśny

 • Podatek rolny

 • Podatek od nieruchomości

 • Podatek od wydobycia kopalin

 • Podatek tonażowy

 • Podatek od środków transportu

Podatki pośrednie:

 • Podatek VAT (od towarów i usług)

 • Podatek akcyzowy

 • Podatek od gier

Spółek i osób<br />fizycznych Księgi rachunkowe Spółek i osób
fizycznych
Przychodów<br />i rozchodów Książki podatkowe Przychodów
i rozchodów
Obsługa zusowska,<br />kadrowo-płacowa Ewidencja ryczałtu Obsługa zusowska,
kadrowo-płacowa